Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - część działki nr 4/31 obręb 1064 przy ul. Szczawiowej w Szczecinie