Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - część działki nr 3/4 obręb 1063 przy ul. Szczawiowej w Szczecinie