Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - część działki nr 3 obręb 1061 przy ul. Bydgoskiej w Szczecinie