Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - część działki nr 14/1 przy ul. Tama Pomorzańska w Szczecinie