Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa części działki nr 34/46 obręb 1072 w Szczecinie