Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa części działki nr 11 obręb 2136 przy ul Milczańskiej/Białowieskiej z przeznaczeniem na garaż