Uchwała Rady OP w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Osiedla Pomorzany za 2020 rok