Uchwała Rady OP w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego na rok 2022