Uchwała Rady OP w sprawie: rezygnacji z funkcji radnej Rady Osiedla Pomorzany