Uchwała Rady OP w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Rady Osiedla Pomorzany za pierwsze półrocze 2022 r.