Uchwała Rady OP w sprawie: przesunięć w planie rzeczowo-finansowym na rok 2020.