Sprawozdanie z działalności RO "Pomorzany" za 2021 r.