Sprawozdanie z działalności RO "Pomorzany" za 2020 r.