Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Pomorzany za 2017 r.