Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Pomorzany za 2016 r.