Przyjęcie sprawozdania za rok 2012

Uchwała NrIII/17/13

Rady Osiedla Pomorzany

z dnia 24.01.2013 r.

 

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Osiedla „Pomorzany” za rok 2012

 

§ 1

 

Rada Osiedla „Pomorzany” po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu za rok 2012 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej uchwala co następuje:

Przyjmuje sprawozdanie Zarządu łącznie ze Sprawozdaniem finansowym za okres 01.01.2012 do 31.12.2012

 

§ 2

 

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nr uchwały: 
III/17/13
Data uchwały: 
24/01/2013
Kadencja: 
2011-2015