Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 29.06.2017 r.