Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 27.01.2017 r.