Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 24.01.2019 r.