Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 23.02.2017 r.