Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 21.09.2017 r.