Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 19.04.2018 r.