Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 19.01.2017 r.