Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 17.08.2017 r.