Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 17.01.2019 r.