Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 15.02.2018 r.