Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 11.05.2017 r.