Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 09.03.2017 r.