Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 08.03.2018 r.