Protokół z zebrania Rady Osiedla Pomorzany w dniu 06.04.2017 r.