Protokół z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 28.07.2022