Protokół z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 13.01.2022.