Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pomorzany w dniu 31.10.2019 r.