Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pomorzany w dniu 30.01.2020 r.