Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pomorzany w dniu 20.08.2020 r.