Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pomorzany w dniu 10.12.2020 r.