Posiedzenie Rady Osiedla Pomorzany w dniu 28.07.2022 r.

Dzień dobry,

serdecznie zapraszam wszystkich Członków na Posiedzenie Rady Osiedla Pomorzany w dniu 28.07.2022 r., o godz. 17.00 w siedzibie Rady przy ul. Włościańskiej 1.

Tematem spotkania będzie zatwierdzenie planu finansowego za I półrocze 2022 r. i rozpatrzenie wniosków odnośnie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Bydgoskiej oraz podjęcie uchwał.

Z poważaniem 
Jerzy Długołęcki

Przewodniczący RO Pomorzany