"Naszym zdaniem" cz. 2 - próba odpowiedzi...

"Naszym zdaniem" - pod takim tytułem ukazujemy informacje - niekiedy ilustrowane "okiem" obiektywu - opisujące bieżący stan miejsc i spraw naszego Osiedla. Nie jest to otwarte forum, ani też targowisko poglądów, a jedynie próba odpowiedzi na pytanie: czy jesteśmy gospodarzami, czy jedynie intruzami miejsc, w których żyjemy...?  

 

Ilustracja nr 2:

Przedstawiamy tu stanowisko Rady Osiedla w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu, znajdującego się przy ul. Orawskiej 1 - na zapleczu ul. Milczańskiej w sąsiedztwie szkoły "Błękitnej" (patrz: foto). Zgodnie z projektem zagospodarowania (opracowanego przez UM w ramach projektu: „Pomorzany - 9 Maja”) powstanie tam budynek usługowy o czterech kondygnacjach (?)  Przedstawiamy ten temat, by raz jeszcze zwrócić uwagę na "konsekwentną" linię postępowania UM, który również i tym projektem oddala się od palących potrzeb mieszkańców, planując budynki mieszkalne, lub usługowe, na "przegęszczonym" już Osiedlu. Szczegóły w treści poniżej:

 

 

                                                                                                   Szczecin, dnia 10.01.2020 r.

                                                                                                                                                 

 

 Prezydent                             Miasta Szczecin                          Pan Piotr Krzystek                          

                                                     w/m                       

 

Dot.: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                            terenu Z.N.8004.U w ramach projektu „Pomorzany - 9 Maja” 

      

Rada Osiedla Pomorzany - realizując zadania samorządu ujęte w Statucie Osiedla Miejskiego Pomorzany, Rozdział 2. § 6. „reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta”, oraz § 7. pkt 1.) „wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców” - po wysłuchaniu opinii mieszkańców Osiedla, obserwacji własnej i analizy dotyczących terenu oznaczonego w projekcie symbolem Z.N.8004.U negatywnie ocenia projekt zagospodarowania przestrzennego ww. terenu.

Uzasadnienie:

Omawiany teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego 10-cio klatkowego, 5-cio kondygnacyjnego przy ul. Milczańskiej 34-43, szkoły podstawowej nr 55 oraz lokalu usługowego i zespołu kilku garaży u zbiegu ul. Milczańskiej i ul. Orawskiej. W chwili obecnej teren ten zajmuje hurtownia elektryczna. Negatywna ocena projektu zabudowy usługowej na ww. terenie podyktowana jest fatalnym stanem komunikacyjnym w tej części Osiedla. Zarówno ul. Milczańska z jej zaułkami od ul. Orawskiej przy nasypie kolejowym, jak i cała ulica Orawska od kościoła do ul. Powstańców Wlkp. są w stanie permanentnego „oblężenia”. Dotyczy to sytuacji każdego dnia, a w terminach zebrań rodziców w szkole podstawowej nr 55 sytuacji nie daje się opanować. Problem logistyki komunikacyjnej i codziennego parkowania samochodów mieszkańców naszego Osiedla, a także konieczność zapewnienia przejezdności dla pojazdów uprzywilejowanych - są dla Rady Osiedla Pomorzany priorytetem. Projektowany na omawianym terenie budynek usługowy nie pomoże w przedstawionych wyżej problemach, dlatego wnioskujemy, by na terenie oznaczonym w projekcie symbolem Z.N.8004.U powstał na poziomie gruntu wyłącznie parking ogólnodostępny - dla rozładowania deficytu miejsc parkingowych w tej części Osiedla i powstających „korków” zwłaszcza w okolicy szkoły, z możliwością budowy części podziemnej (nadziemnej) na miejsca postojowe stałe (wykup, dzierżawa) dla samochodów mieszkańców zamieszkałych przede wszystkim w obrębie przyległym, czyli części ul. Milczańskiej, Orawskiej i Legnickiej, a także dla pracowników szkoły. To miejsce i obszar, który może jednorazowo poprawić wielki problem istniejący od lat.

Takie są oczekiwania okolicznych mieszkańców Osiedla, tak dyktuje zdrowy rozsądek i takie jest stanowisko Rady Osiedla Pomorzany. Oczekujemy na konkretne działania i propozycje - służymy radą i współpracą w osiągnięciu tego celu.        

                                                                            Z poważaniem

                                                                                         Przewodniczący Rady Osiedla 

                                                                                          Jerzy Długołęcki

 

 

Komentarz:  Choć minęło dziesięć miesięcy, nie otrzymaliśmy żadnej informacji w powyższej sprawie. Nasza negatywna opinia projeku winna, naszym zdaniem, skutkować odpowiednimi działaniami (procedurami) ze strony UM. Czy tak jest w istocie - przekonamy się. Zapewne w najbliższym czasie uzyskamy odpowiedź na pytanie: co dalej dzieje się z omawianymi tu planami projektowymi...? 

Zwolenników "londyńskich systemów parkowania" (patrz: "naszym zdaniem" cz.1) zapraszamy więc na ul. Orawską - w czasie zebrań w szkole, a nawet każdego dnia w godzinach popołudniowych, lub późnym wieczorem. I jeszcze jedno na podkreślenie, że planowany budynek usługowy jest projektem chybionym: jeśli w perspektywie czasu zostanie uruchomiona Szczecińska Kolej Metropolitalna ze stacją POMORZANY, to teren, o który się tu upominamy, byłby wygodnym parkingiem (w idealnym miejscu) dla chcących jechać w dalszą podróż koleją!  Praktyczne i perspektywiczne...

Foto: dwa pierwsze zdjęcia przedstawiają teren z przeznaczeniem na budynek usługowy. Trzecia fotografia to dowód na to, że do parkowania wykorzystywany jest każdy kawałek ziemi, gdziekolwiek - taka jest rzeczywistość na co dzień w "wydaniu szczecińskim". Pod wieczór jest z parkowaniem jeszcze "weselej".       (zp)

w celu powiększenia "kliknij" na zdjęcie