Uchwały

Nr uchwały Data uchwałysortuj rosnąco Tytuł Data dodania
20/22 28/07/2022 Uchwała Rady OP w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Rady Osiedla Pomorzany za pierwsze półrocze 2022 r. 28/07/2022
21/22 28/07/2022 Uchwała Rady OP w sprawie: pisma Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami o wydanie opinii odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bydgoskiej 2 oznaczonych, jako działka 5/1 i 5/2 z obrębu 1063 28/07/2022
82/22 14/07/2022 Uchwała Zarządu RO w sprawie: wydzierżawienia na okres trzech lat części działki nr 4/21 obręb 1054 14/07/2022
80/22 07/07/2022 Uchwała Zarządu RO w sprawie: opinii nt. wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości gminnej, działka nr 9/8 obręb 1059 14/07/2022
81/22 07/07/2022 Uchwała Zarządu RO w sprawie: sprawie opinii nt. wydzierżawienia na okres trzech lat działki nr 9/8 obręb 1059 14/07/2022
79/22 23/06/2022 Uchwała Zarządu RO w sprawie: postępowania zmierzającego do zbycia kompleksu 26 działek położonego w obrębie ewidencyjnym 1068 14/07/2022
78/22 23/06/2022 Uchwała Zarządu RO w sprawie: postępowania zmierzającego do zbycia nieruchomości składającej się z działki nr 5/1 z obrębu 1063 14/07/2022
77/22 09/06/2022 Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawy działki nr 86/7 obręb 1057 09/06/2022
72/22 02/06/2022 Uchwała Zarządu RO w sprawie: postępowania zmierzającego do zmiany części działki nr 1/7 09/06/2022
73/22 02/06/2022 Uchwała Zarządu RO w sprawie: postępowania zmierzającego do zbycia nieruchomości składających się z działek nr 33, 66/6, 32/2 09/06/2022