Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
21/22 28/07/2022 Uchwała Rady OP w sprawie: pisma Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami o wydanie opinii odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bydgoskiej 2 oznaczonych, jako działka 5/1 i 5/2 z obrębu 1063 28/07/2022
100/23 15/06/2023 Uchwała nr 100/23 Zarządu RO Pomorzany w sprawie opinii dot. zbycia działki gruntowej przy ul. Szpitalnej 06/07/2023
101/23 22/06/2023 Uchwała nr 101/23 Zarządu RO Pomorzany w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży działki gruntowej nr 9/19 przy ul. Tama Pomorzańska 06/07/2023
37/23 18/05/2023 Uchwała nr 37/23 Rady Osiedla Pomorzany w sprawie remontu chodników w ramach budżetu RO. 06/07/2023
95/23 23/03/2023 Uchwała nr 95/23 Zarządu RO Pomorzany w sprawie dzierżawy części działki nr 11 obręb 2136 z przeznaczeniem na garaż 25/05/2023
96/23 13/04/2023 Uchwała nr 96/23 Zarządu RO Pomorzany w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej przy ul. Bluszczowej (działka nr 132/14) 25/05/2023
97/23 20/04/2023 Uchwała nr 97/23 Zarządu RO Pomorzany w sprawie dzierżawy części działki nr 11 obręb 2136 z przeznaczeniem na garaż 25/05/2023
98/23 04/05/2023 Uchwała nr 98/23 Zarządu RO Pomorzany w sprawie dzierżawy części działki nr 68 obręb 1077 z przeznaczeniem na teren zielony 25/05/2023
99/23 04/05/2023 Uchwała nr 99/23 Zarządu RO Pomorzany w sprawie dzierżawy części działki nr 6 obręb 1064 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne 25/05/2023
24/22 06/10/2022 Uchwała Rady OP w sprawie: Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, pismo znak: BBPPM.V.321.9.2018.HP.1970 z dnia 04.08.2022. dot. udostępnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - szpital” w Szczecinie 15/12/2022