Protokół z posiedzenia Rady Osiedla w dniu 24.02.2022