Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pomorzany w dniu 19.12.2019 r.