Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pomorzany w dniu 17.12.2020 r.